Care

HOSPITALSINVENTAR

Valget af det rigtige hospitalsinventar er yderst vigtigt i forhold til funktionalitet, ergonomi og hygiejne. Care er Zystm’s hospitalsprogram, som indeholder alle tænkelige indretningsløsninger til hospitalsinventar.

Nøglen til en god og effektiv arbejdsplads er et helhedsorienteret arbejdsmiljø. Derfor tror Zystm Care på helhedsløsninger, hvor personale og patient er i fokus. Med baggrund i mange års erfaring og vores store kendskab til arbejdslogistikken indenfor hospitalssektoren, ønsker vi derfor at udvikle og designe hele arbejdsmiljøer til sygehuse og klinikker.

Se vores Care katalog her

Hospitalsinventar

OPBEVARING I VORES HOSPITALSINVENTAR PROGRAM

Vi tilbyder mange løsninger til opbevaring i vores inventar program, både standard og special løsninger. Du har mulighed for at ”personliggøre” dine opbevaringsløsninger ved at vælge en af vores standard eller special farver. Måske skal hver etage have sin egen farve. Det kan bl.a. være nedenstående løsninger.

 

 • Patientskabe – Højskabe til opbevaring af patienters ejendele, leveret med hylde og bøjlestang.
 • Højskabe – Disse kan tilføjes modulsider som gør det muligt at tilføje kurve og bakker. Modulsiderne giver mulighed for lige og skrå indstik og kurvene kan tilmed tiltes og dermed lette indsigten og ergonomien af de øverste kurve i skabet. Anvender man modulskabe, udnyttes skabet typisk 20-30% mere effektivt.
 • Gennemrækningsskabe – Med en gennemrækningsløsning kan to op til hinanden tilstødende rum have adgang til samme skab. Et gennemrækningsskab kan bl.a. være et depotskab med eller uden modulsider eller et parkeringsskab, som er tilpasset til vores vogn program eller efter specifikke ønsker.
 • Brand- og blyskabe – Disse giver mulighed for opbevaring samtidig med at de beskytter patienter og personale mod for eksempel stråler fra en røntgen afdeling. Disse skabe anvendes mellem brandsektioner, hvilket kan være mellem OP og gang.
 • Medicinskabe – Et medicinskab kan som andre skabe indrettes efter behov. Det vigtige er, at der er et godt overblik over indholdet. Skabet er som standard inkl. lys og kan forsynes med U-formede hylder og ekstra låsbart skab inde i skabet, hvilket giver dobbeltsikring.
 • Ventilerede skabe – De ventilerede skabe anvendes ved opbevaring af produkter som kræver ventilation som for eksempel kemikalier. Skabene er forberedt med udsugningsstuds i toppen af skabet og indblæsningsspalte i bunden. Eventuelle hylder er konstrueret således, at der skabes fri passage til ”luftvaskning” af hele skabet.
 • Personaleskabe – Skabene fås i varierende størrelser og med eller uden lås. Kan afvendes til aflåsning af personlige ejendele, som for eksempel ikke må medtages i renrums områder eller ind på afdelingen.
 • Specialskabe – Der er stort set ikke grænser for hvad man kan finde af løsninger i Zystms standardprogram, men opstår der et behov der ikke er dækket i programmet, finder vi også en løsning på dette og producerer et specialskab til formålet.

 

ERGONOMISK RIGTIGE LØSNINGER

Ergonomisk rigtige løsninger er vigtige for at lette arbejdsgangen og passe på personalets helbred. Vi tilbyder et bredt sortiment af bordsystemer, hvor de fleste fås både som højdejusterbare og mobile.

Hospitalsinventarprogrammet indeholder et stort og bredt sortiment af borde og bordsystemer. Her kan man vælge de traditionelle borde på ben, men også et bredt program i benfri løsninger der optimerer ergonomien og letter rengøring.

 

 • Arbejdsborde på ben eller benfri løsning. Fælles for alle bordsystemer er, at der kan hænges skabe under bordene med Zystms ophængssystem.
 • Højdejusterbare borde får som faste eller mobile borde
 • Mobilt databord – Vores mobile databord fås i flere varianter, fælles for dem alle er at de er giver mulighed for en fleksibel arbejdsplads. De er batteridrevet og alle med hæve/sænkefunktion som sikre en ergonomisk rigtig arbejdshøjde for brugeren.
 • Specialborde til forskellige afdelinger – Vi tilbyder specialborde som mikroskopi- og mikrotomborde samt vejeborde, som alle er opbygget til at opfylde de ønskede krav, og stadig være ergonomisk korrekte og rengøringsvenlige.

 

Patientnære møbler er også en del af Zystms produktsortiment. Vi producerer en lang række af produkter der hjælper patient og personale i dagligdagen.

Sengeborde – Vores sengeborde er forsynet med batteribackup og dermed ledningsfri, det er højdejusterbart hvilket giver mulighed for anvendelse ved både seng og stol. Der er mulighed for at få en lås monteret på den som sikre patientens ejendele.

 

HYLDESYSTEMER

DetraSet er et reolsystem i høj kvalitet. Det lever op til kravene om god hygiejne og korrosionsbestandighed. Skinneåbningen vender udad og letter derfor steril rengøring.
Systemet består af aluminium vægskinner og konsoller. Konsollens over- og underpart kan kombineres i forbindelse med forskellige typer hylder.
DetraSet inventarsystem består i sine grundelementer af kun tre enheder: Vægskinner, overparter og underparter.
Derudover findes der naturligvis forskelligt ekstraudstyr, hvilket både gør systemet velegnet til anvendelse i kliniske hospitalsmiljøer, laboratorier, klinikker og storkøkkener.

 

LOGISTIKLØSNINGER TIL HOSPITALSINVENTAR

Der er mange elementer som skal transporteres rundt på et hospital, dette skal både være sikkert og nemt at håndterer. Vores logistik program varetager alt fra affalds håndtering, transportvogne, sterilhåndtering til MPO vogne.

 

HOSPITALSINVENTAR TIL SPECIELLE AFDELINGER

Nogle afdelinger har specielle krav til inventar. Det kan for eksempel være renrum, hvor der ofte skal defineres trykforskelle mellem lokalerne. Dette stiller krav til produkters tæthed og muligheden for indbyrdes sikring og aflåsning.

I sluseområder anvendes der typisk stepoverbænke, reoler til fodtøj og beklædning, kirurgvaske, aflåselige skabe til deponering af værdigenstande mv. Ud over dette kan vi tilbyde fuldt program til GMO områder.

Til patologien kræves der inventar til helt specielle funktioner. Zystm dækker alle indretningsbehov på dette område og et eksempel er vores udskæringsstinkskabe, som er udviklet i samarbejde med erfarne patologer og laboranter. De er udviklet med fokus på sikkerhed og brugervenlighed. Sikkerheden er dækket med udsugning i både toppen af skabet og rundt om skærepladen. Brugervenligheden sikres med hæve-/sænkefunktion og et knæk på nederste halvdel af frontlugen.