Hospitalsinventar til Kolding Sygehus

På Kolding Sygehus har vi været med til renoveringen af bygning 6 og nybyggeriet af bygning 9. I begge bygninger har vi leveret sengestue-
paneler, patientskabe og borde, der kan klappes ned for at give mere luft på sengestuen, når bordet ikke er i brug. Der er valgt brandhæmmende låger i skabene, der er placeret i nicherne på gangene. Disse bliver ofte brugt til opbevaring af linnede og sprit, og de brandhæmmende låger sænker brandfaren. Udover sengestuer har vi leveret inventar til tekøkkener, skyllerum og opholdsstuer.

I bygning 6 har vi leveret gennemkøringsskabe til operationsstuer. Dette er en fordel, da vogne med operationsudstyr kan tilgås fra begge sider. De har ofte 2 ved siden af hinanden, en til det rene og en til beskidt udstyr.

I bygning 9 har hver etage fået installeret en kogeø med køle- og varmeflader, som bruges ved madudlevering til patienter. I receptionsområdet har vi leveret en rund skranke.

 

Levering af sengestuepaneler, patientskabe og borde, der kan klappes ned for at give mere luft på sengestuen, når bordet ikke er i brug

 

 

Kolding Sygehus

Udbygning Fase 2 + 3

Beskrivelse: Levering og montering af hospitalsinventar
Bygherre: Kolding Sygehus
Rådgiver: Creo Arkitekter og Schmidth, Hammer og Lassen Architects
Udførelsesår: Nov. 2015 – Jan. 2017
Beløb: Ca. 9.600.000 kr.