Bordsystemer

Vi har mange bordsystemer bl.a. databorde, høydejusterbare  borde, mikroskopi- og mikrotombord, pakkebord, stabilt bord, veiebord og sengeborde.

Se vår Care katalog her

Se vår Lab katalog her

  • Databord

  • Høydejusterbare bord

  • Mikroskopi- og mikrotombord

  • Pakkebord

  • Ekstra stabilt bord

  • Veiebord

  • Sengebord

  • Disseksjonsbord