DetraLab

Detra System har siden 1981 vært drevet av familien Birk Toft og i 1989 de utviklet laboratorium program detra LAB. Siden da detra System Utmerket seg selv ved at planen og leverer et bredt program i en funksjonell design og god kvalitet i laboratorier.

Vi har ved å kombinere produktprogrammer, evaluert hvilke områder av detra spekter fortsetter og implementert sammen med Zystm eksisterende program og hvilke områder må slettes. Dette betyr at så gamle detra Lab kunde, fortsatt kunne ha supplert de allerede innkjøpte produkter, men nå med et nytt program samtidig oppnå gevinster som nå er mulig med den nye og fullstendig program.

Det er Zystm intensjon å gi de mange lojale kunder gjennom årene har hatt kontakt med detra system, den samme gode servicen. Som Zystm vil være i stand til å tilby en utvidet, har moderne funksjon og stort utvalg av beslag til sykehus, laboratorier og skoler.

Vi ser frem til å servere deg i fremtiden.