PUNKTAVSUG

Et sunt arbeidsmiljø er viktig både for medarbeideren og for virksomheten, da et godt arbeidsmiljø reduserer sykefraværet og dermed øker produktiviteten. Et punktavsug plassert så tett på forurensningskilden som mulig, fjerner forurensingen før den når ut i omgivelsene og til medarbeideren.

De kan bygges inn i skap, monteres på vegg, tak eller i bordplate. Zystms punktavsugsskap er forberedt for fast- og demontering. Det kan enten leveres med fast eller flex-arm, og armens lengde kan variere.

 

Punktsug

PUNKTAVSUG I LABORATORIER

Arbeidsflyten i et laboratorium varierer fra laboratorium til laboratorium, og dermed også mengden av forurensing. Vi anbefaler installasjon av punktavsug ved arbeid som utvikler helseskadelige eller eksplosive forurensinger, det kan være gasser, damper, støv eller lignende.

PUNKTAVSUG PÅ SYKEHUS

Operasjonsstuer og medisinrom er noen av de rommene som benytter et punktavsug på sykehus. Det kan være i forbindelse med operasjoner som bruker laser- og el-kirurgi, som utvikler kirurgisk røyk, eller arbeid med intravenøse legemidler som utvikler aerosoler.

PUNKTAVSUG I UNDERVISNINGSINSTITUSJONER

Anbefalt modell varierer alt etter om det er snakk om grunnskoler, videregående eller universiteter, ut fra betraktningen jo eldre elever jo større forsøk. Punktavsug brukes i faglokaler som biologi og natur og teknikk.

Kontakt oss for veiledning om modell til din skole

Punktsug

ALSIDENT

Alsident har mange forskjellige punktavsug-modeller som tilpasses etter brukerens behov. Den faste armen finnes med 2 og 3 ledd, og armens rekkevidde kan justeres. Sugearmen finnes i 3 forskjellige varianter, aluminium, antistatisk og kjemisk resistent. Aluminium kan brukes i de fleste områder, antistatisk i eksplosjonsfarlige områder og i aggressive områder brukes kjemisk resistent.

Forskjellige typer skjermer og annet tilbehør kan kjøpes i tillegg.

Punktsug

JRV

JRVs flexoduct punktavsug leveres med en hvit aluminiumlaminert plastslange med stålspiral, som kan justeres i lengden alt etter brukerens behov. Det er utformet for å kunne dreie 160 grader mellom ytterpunktene og har en liten unik bremsfunksjon som gjør det enkelt å kontrollere.

Det kan leveres med forskjellige sugehoder.

Punktsug