Nyheder

Zystm Detra

Zystm A/S har pr. 7/6 2016 overtaget alle fremtidige aktiviteter i Detra System Aps. Selskabet og tilknyttede aktiviteter, vil blive videreført i navnet Zystm Detra. Den gamle organisation i Rødovre, vil fortsat servicere jer og de vil i fremtiden få…

Sommerferie

Zystm servicerer dig i sommerferien, dog med undtagelse i uge 29, hvor vi lader batterierne op 🙂 Der er delvis bemanding på kontoret og i produktionen. Vi ønsker dig en rigtig god sommerferie!

Nyt PATCA Katalog

»PACTA System, den perfekte løsning til HPLC & UPLC udstyr.« Det nye PACTA Produkt Guide er tilgængeligt under KATALOG, samt de informations foldere også om PACTA.  

Velkommen til vores nye studerende

Maria Slot Jacobsen startede hos Zystm A/S den 15. august i praktik. Maria er designstuderende på Aalborg universitet, og skal være hos os frem til udgangen af 2015. Marias primære opgave i forbindelse med hendes praktikperiode vil være at tænke nye …

Udstilling af Zystm inventar i Herlev

Zystm har et tæt samarbejde med Buch og Holm i Herlev. For at vi kan tilgodese kunder på Sjælland har vi i samarbejde med Buch og Holm lavet et stort showroom hos dem i Herlev, som viser et bredt udsnit af, hvad Zystm kan tilbyde. Samarbejdet udnytte…

Seminar/workshop om sikkerhed og håndtering af far…

Sikkerhed og håndtering af farlige materialer Seminar/workshop Zystm afholder sammen med Buch & Holm et spændende seminar om sikkerhed og korrekt håndtering af prøver i laboratoriet. Vigtige emner for dig og dine kollegaer, som ikke behøver at væ…

Det nye DTU Lyngby – Bygning 211

Zystm har nu med stor succes færdigleveret fast inventar bestående af møbler, stinkskabe og installationer i inventaret til bygning 211 kemi. Med det nye bygningskompleks til DTU får instituttet nu mulighed for at samle forskning og undervisning ind …

Zystm lancerer nyt sengebordsprogram

Zystm A/S lancerer et nyt sengebordsprogram som består af 3 borde. Sengebord, anvendes i sengestuer og patientområder, hvor der skal være mulighed for opbevaring af personlige ejendele. Servicebord til brug i hvilestuer, ambulatorier og andre områder…

Holstebro Gymnasium og HF

Nyt undervisningshus for bioteknologi Bygningen, der er på ca 350 m2, indeholder et undervisningslaboratorium på 136 m2, et lærerforberedelseslaboratorium, et væksthus med gensplejsede planter og en ovedækket gård. Inden projekteringen gik i gang, va…