Drift og vedlikehold

Alle prosjekter, store og små, blir dokumentert av dokumentasjonen drift og vedlikehold. Alle ville prosjekter som inngår ved overlevering prosedyre en drifts- og vedlikeholdshåndbok , som dekker de leverte til prosjektet produkter. Vi er glade for å sende deg et eksempel på hvordan man kan løse denne oppgaven.