Leveringstid

Vi kender betydningen af levering til tiden. De fleste samarbejdspartnere er pressede af en stram deadline som skal overholdes. Derfor lover vi ikke mere end vi kan holde. Vi ønsker at indgå i et tæt samarbejde, også omkring planlægningen. Det resulterer i, at leverancen fra Zystm forløber planmæssigt, også i samarbejde med andre entrepriser på byggepladsen.