Science

Fysik og kemi

Kemi og fysik er de lokaler på en skole, der differentierer sig allermest fra de resterende lokaler. Her er det yderst vigtigt, at indrette mest hensigtsmæssigt i forhold til de krav der stilles til undervisning, rum og sikkerhed. Fysik og kemi, læren om energiens og materialets forvandling, er et lokale med mange anvendelsesmuligheder. Når der foregår undervisning med brug af kemiske stoffer, stilles der store krav til personsikkerheden såvel som kvaliteten og holdbarheden på inventaret. Vi sikre at der blive valgt de bedste materialer, som kan modstå den hårde brug. Vi kan levere inventar til brug i teknisk hårde miljøer, hvor overflader kræves resistente over for spild af diverse medikamenter.

Personsikkerhed er yderst vigtig, derfor er punktsug, stinkskabe og øjenskyllere / nødbrusere ofte nødvendige i disse lokaler.

Stinkskabe beskytter brugeren mod giftige dampe og skal være udformet til rette brug. Stinkskabe skal efter levering og tilslutning have udført og godkendt en sporgastest, som sikrer at denne kan tages i brug. Zystm Learn levere stinkskabe af bedste kvalitet. Vores mangeårige erfaringer på professionelle laboratorier, i alle størrelser og niveauer, gør os til markedets førende i kvalitet, fleksibilitet og pris.

Efter personsikkerhed kommer kravet til inventarets brugsegenskaber. Zystm Learn produktsortiment er nøje udvalgt til disse formål. Og vi anbefaler derfor inventar som holder.

Det er derudover også vigtigt at indrette et rum der har flere funktioner og kan rumme både fælles information, gruppearbejde og ro til fordybelse. Alt dette kræver hurtigt meget plads, men med forskellige løsninger som gruppeøer, læreborde, vægarrangementer får vi det løst via vores tætte samarbejde med kunden.

 

Biologi

Biologi, læren om liv. Endnu et emne der kræver plads til udfoldelse af den afsøgende side af læringen. Lokaler til dette formål, stiller store krav fra brugernes side. Der skal være plads til de mange forsøg og studier. Der kræves gode opbevaringsmuligheder, mulighed for udstilling via glasmontre og god fleksibel indretning for optimalt arbejdsmiljø, om det er gruppearbejde eller selvstændigt arbejde der kræver ro og koncentration.

Indretningen og udnyttelsen af plads er derfor meget i fokus. Vi kærer os meget om at få de bedste kvaliteter frem i de enkelte lokaler. Derfor har vi altid et tæt samarbejde med kunden for at få synliggjort alle behov og ønsker for bedste resultat.

Inventar til disse lokaler skal være af bedste kvalitet. Robust og slidstærkt inventar med alsidige kombinationsmuligheder er derfor en nødvendighed. Dette er én af vores kerne kompetencer.

Materialer der holder ved udforskning af alle aspekter af moder jord skal derfor i brug. Vi har fokus på vandfaste sokler med pålagt højtrykslaminat på begge sidder. Skabe der er skabt til professionelt brug med utrolige stærke hængsler, som kan modstå de største belastninger. Bordplader og øvrige overflader afstemmes efter ønsket brug.

LEARNing by doing

  • Fysik

  • Kemi

  • Biologi